5. Klooster

In deze wijk verwijzen de straatnamen naar een vroeger klooster. We zijn nu achter de Kloosterhof en hier dichtbij heb je namen als Agnietenhof, Thomas à Kempislaan, van Linghenhof, Devotenhof, van Kempenhof, van Ommenhof en de Geert Grotestraat.

Thomas a Kempis/ van Kempen, (+_1400) schrijver van het boek  “De Navolging van Christus”, vertelt in zijn Geschiedenis van de Agnietenberg uitvoerig hoe het in 1398 in Dalfsen bij de stichting en wijding van het Klooster Mariënhof toeging.

Meer lezen: Reeds enige jaren voor 1398 leefden op de Agnietenberg bij Zwolle enkele volgelingen van Geert Groote

(Stichter van de Moderne Devotie) broederlijk samen, zonder tot een kloosterorde te horen. In 1398 besloot men hun gemeenschap in een regulier klooster volgens de regels van Augustinus om te zetten. Ze vroegen en kregen hiervoor toestemming van de bisschop van Utrecht. De stad Zwolle verzette zich hiertegen, omdat men bang was voor verlies van inkomsten aan belasting. Kerkelijke goederen waren vrijgesteld van alle belastingen. De bisschop van Utrecht zond een hulpbisschop om de wijding van het klooster op de Agnietenberg bij te wonen. Hij werd echter door de Zwollenaren vastgehouden zodat de wijding van het klooster niet doorging.

Een deel van de broeders besloot naar een andere plek om te zien. Ze vonden deze plaats uiteindelijk in Dalfsen, in de buurtschap Gerner, op het erf de Westerhof. Westerhof lag op de grens van het buurtschap Gerner en viel onder de parochie Dalfsen.

Op deze plek zijn toen een kleine kerk met wat gebouwtjes opgericht. De naam was Marienhof die verwijst naar moeder Maria.

Op 25 maart 1398 werd het hoogaltaar ingewijd. Door de prior van Zwolle Joannes de Waal werden vier broeders ingekleed; Egbertus van Linghen, Wolfard Mattheuszoon uit Medemblik, Johannes van Ommen en Dirk van Kleef. Zij legden deze dag hun kloosterlijke belofte af.

Volgens historische bronnen is de aanwezigheid van het klooster Marienhof te Gerner bevestigd. De Westerhof, het westelijk deel van een hof, lag parallel aan de Polhaarweg gesitueerd.

Hierna vindt u de herkomst van de straatnamen.

Thomas a Kempislaan

Thomas van Kempen (1380 – 1471), heeft bijna zijn hele leven doorgebracht op de Agnietenberg bij Zwolle. Daar heeft hij het wereldbekende boek “De Navolging van Christus“geschreven. Het meest vertaalde boek van een schrijver ter wereld. Thomas heeft het klooster Mariënhof in Dalfsen net niet meegemaakt. Hij was toen nog te jong.  Thomas overleed in 1471 op de Agnietenberg. De reliekschrijn met Thomas is te vinden in de Basiliek de Peperbus, O.L.V. ten Hemelvaart in Zwolle.

Agnietenhof

De Agnietenhof is genoemd naar de Agnietenberg. Toen de eerste kapel op 23 juni 1395, gewijd werd aan Sint Agnes en Maria, veranderde de naam van Nemelerberg geleidelijk in Agnietenberg. Door het hele land zijn er scholen, kerken en kloosters naar Sint Agnes genoemd. Agnes was een 13-jarig meisje die stierf als martelares. Ze staat voor kuisheid en onschuld, en wordt vaak met een lam afgebeeld. Kuisheid (zuiverheid) maakt deel uit van de drie geloften voor kloosterlingen. Gehoorzaamheid en armoede zijn de andere twee.

Geert Groote straat

Geert Grote (1340 – 1384), een zoon van schepenen uit Deventer, is de stichter van de hervormingsbeweging de Moderne Devotie. Geert Grote wilde met zijn mededevoten kerk en samenleving hervormen. De beweging groeide snel en binnen 100 jaar was de Moderne Devotie in heel Noord West Europa te vinden. In Overijssel was de Moderne Devotie in 16 plaatsen aanwezig.

Devotenhof

Devoten waren aanhangers van de Moderne Devotie, tot de dag van vandaag in Nederland, Duitsland, België en Engeland te vinden.

Van Kempenhof

Johannes van Kempen, de oudere broer van Thomas, was de eerste prior van het klooster op de Agnietenberg. Vanuit Windesheim was hij betrokken bij de verhuizing van Dalfsen naar de Agnietenberg.

Van Ommenhof

Johannes van Ommen (1350 – 1420) was een groot en trouw aanhanger van Geert Grote en de Moderne Devotie. Hij was de eerste rector van het Fraterhuis in Zwolle en later van het Fraterhuis op de Agnietenberg. Hij was blind maar zeer wijs en inspirerend. Sint Jansklooster is door hem gesticht.

Van Linghenhof

Egbertus van Lingen, tijdgenoot van Johannes en ook uit Ommen afkomstig. Behoorde tot de eerste ingewijde priesters in het klooster Mariënhof.

Kloosterhof, Mariënhof en Westerhof

Op 18 januari 1398 kregen de broeders toestemming om zich op erve Westerhof te vestigen. De grond werd door edelman Egbert Mulert uit Hasselt geschonken aan de Devoten. Het Klooster werd gewijd aan Maria, en vanwege het groen kreeg het Klooster van Dalfsen de naam Mariënhof. Op 14 september 1398 vertrokken de broeders en priesters naar de Agnietenberg. Het Stadsbestuur van Zwolle had alsnog toestemming gegeven aan de Augustijner Koorheren om zich op hun favoriete Agnietenberg te vestigen.

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel via Whatsapp