De energietransitie van internationaal tot lokaal niveau

Om de energietransitie mogelijk te maken, zijn er maatregelen nodig. Internationaal en nationaal zijn afspraken gemaakt om de opwarming van de aarde te beperken. Regionaal worden deze afspraken omgezet in plannen en acties. En ook op lokaal niveau, in de gemeente Dalfsen worden plannen ontwikkeld.

Wereldwijd – Internationale afspraken
Wereldwijd hebben 195 landen zich aangesloten bij het Akkoord van Parijs. Hierin is afgesproken om de stijging van de temperatuur op aarde tot ruim onder de twee graden Celsius te houden. Dit lijkt niet veel, maar volgens wetenschappers kan een hogere stijging zorgen voor onomkeerbare gevolgen voor onze leefomgeving. Om dit te voorkomen, moeten we onze CO2-uitstoot bijna helemaal afbouwen vóór 2050.

Nederland – Nationale afspraken
Nederland is één van de 195 landen die is aangesloten bij het Akkoord van Parijs. In 2019 is het Nationale Klimaatakkoord gesloten: een overeenkomst tussen organisaties en bedrijven om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het doel is de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49% te verminderen ten opzichte van 1990. In 2050 moet dat 95% zijn. Verder moeten we uiterlijk in 2050 van het gas af zijn. En tot slot is afgesproken dat we in heel Nederland samen ten minste 35.000 GWh (gigawattuur, een eenheid voor energie) aan grootschalige duurzame elektriciteit op land opwekken.

West-Overijssel – Regionale afspraken
Nederland is verdeeld in 30 energieregio’s waarin de landelijke duurzaamheidsdoelen worden door vertaald. Dit noemen we de Regionale Energiestrategie: de RES. Dalfsen doet dit in West-Overijssel in een samenwerkingsverband van elf gemeenten, de provincie Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta en netbeheerders Enexis, Coteq en Rendo. In dat samenwerkingsverband werkt de regio samen met maatschappelijke organisaties, energiecoöperaties, bedrijven en particulieren waaronder ook jongeren. Inmiddels heeft West-Overijssel in een concept-bod aangegeven dat de regio circa 1.800 Gwh hernieuwbare elektriciteit wil produceren in 2030.

Dalfsen – Lokale afspraken
Dalfsen staat garant voor circa 100 Gwh. We hebben met de gerealiseerde en geplande projecten nu al 70 Gwh. We moeten dus de komende tien jaar nog 30 Gwh bedenken en realiseren. Denk aan zonnedaken, zonnevelden en grote windmolens. Daarnaast stellen we een warmtetransitievisie op waarin de gemeente Dalfsen de weg omschrijft naar hoe de gemeente in 2050 van het aardgas af kan zijn.

De invulling van de overige 30 Gwh tot 2030?

De gemeente Dalfsen zoekt naar de beste manier en werkt daarbij samen met de lokale energiecoöperaties, ondernemers, eigenaren, buren en inwoners. De opties:

Zonnedaken
Nog veel grote bedrijfshallen en schuren hebben nog geen zonnepanelen. De gemeente gaat samen met de eigenaren en de netbeheerder aan de slag. Ook onderzoekt de gemeente of zonnedaken mogelijk zijn boven parkeerplaatsen en ongebruikte stukken grond. De eerste inschatting zijn dat hier nog 10 tot 20 Gwh aan zonnepanelen bijgeplaatst kunnen worden.

Zonnevelden en grote windmolens
Grote stappen kun je maken met zonnevelden en grote windmolens. Zonneparken zijn beperkt zichtbaar en wekken veel energie op maar nemen ook veel landbouwgrond in beslag. Windmolens nemen veel minder ruimte in en wekken nog meer energie op, maar zijn in de wijde omgeving zichtbaar en hoorbaar. De gemeente wil niet alleen de lasten maar ook de lusten zoveel mogelijk in onze gemeente houden.

De gemeente onderzoekt nu de optimale verdeling en de beste locaties. Dit kan bestaan uit een mix van extra zonnevelden en windmolens (15 hectare en 1 windmolen) maar ook uit alleen zonnevelden (grofweg 35 hectare) of alleen windmolens (2 stuks). Het is belangrijk om ook het doel van 2050 in de gaten te houden. In de toekomst hebben we nog meer windmolens en of zonneparken nodig.

Aandachtspunt
Belangrijk in dit onderzoek zijn de mogelijkheden van ons elektriciteitsnetwerk. Niet overal in onze gemeente in het netwerk geschikt voor grote duurzame energieprojecten. Het is erg kostbaar om overal extra kabels aan te leggen. Daarom is het netwerkbedrijf Enexis nauw betrokken bij de plannen.

(Dit artikel verscheen eerder in de Dorpen van Morgen krant – december 2020)

 

 

 

 

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel via Whatsapp