Lemelerveld kreeg het op het bord!

Afgelopen week werd na afloop van de ALV van Duurzaam Leefbaar Lemelerveld het Energiespel gespeeld. Dit is een spel waarbij de spelers zich bewust worden van de mogelijkheden en de moeilijkheden rondom de energietransitie.

Zoals bekend moet in 2030 de CO2 uitstoot sterk verminderd zijn, dat geldt landelijk maar ook binnen onze gemeente. Bovendien moeten wijken en gebouwen in 2050 van het aardgas af zijn. Dat betekent dat de komende jaren een flinke energietransitie moet plaatsvinden.

Met een aantal alternatieve energiebronnen hebben we de afgelopen jaren al kennis kunnen maken. Ook in de gemeente Dalfsen. Denk hierbij aan de zonnepanelen op de daken, de zonnevelden en de windmolens. Daarnaast kunnen ook andere energiebronnen voor het genereren of opslaan van energie worden toegepast. In het Energiespel kunnen deze ook worden ingezet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan batterijen of biogas.

Bij de start van het spel kreeg ieder team van twee spelers een punt van aandacht mee waarmee het spel werd ingezet. Zo was er een team dat ging voor het welzijn van de mensen, een team dat moest waken over de balans in energietoevoer, een team voor de techniek/productie, een team voor de natuur/planeet en een team voor de winst. Hieruit blijkt al dat sommige teams elkaar kunnen tegenwerken bij de keuze van een bepaalde energiebron. Zo levert een zonnepanelenveld veel plusjes op voor de productie, maar is het niet goed voor de balans in energietoevoer.

Doel van het spel is om met alle teams gezamenlijk een bepaald streefgetal (symbool voor de hoeveelheid gebruikte energie in ons dorp) op het bord te behalen. Wanneer een eerste ronde iedereen voor het winnen van het eigen team gaat, wordt al snel duidelijk dat die aanpak niet zal gaan leiden tot een gezamenlijke finish. De pionnen staan veel te ver van elkaar verwijderd. Die wetenschap zorgde ervoor dat je als team in de volgende rondes bij de keuze van een energiebron soms een keuze moest maken die indruist tegen je eigen belang, maar ten goede komt van het algemene belang.

zonder wrijving, geen energie

Voor het spel werd de kaart van Lemelerveld en omgeving gebruikt om het zo realistisch mogelijk te maken. Dit liet tijdens het spel ook mooi de weerstand zien die er is bij het plaatsen van energiebronnen in de eigen leefomgeving. Eén van de deelnemers merkte terecht op: “zonder wrijving is er geen energie!” en daar was het nu net allemaal om te doen, de opwekking van energie! Dus soms mokkend of iets nou persé daar geplaatst moest worden of dat het geen andere energiebron kon worden en soms in volle overeenstemming werden zo verschillende energiebronnen op de kaart gezet. Met het gezamenlijke doel steeds voor ogen, kwam de finish steeds sneller in zicht. Uiteindelijk werd door alle teams het beoogde doel gehaald!

Wel waren sommige deelnemers na afloop verbaasd over het flinke aantal energiebronnen dat daarvoor nodig is. Zeker als je over relatief kleine energiebronnen praat zoals zonnepanelen op een dak of een batterij. Dan blijkt al gauw dat voor de totale stroomvoorziening van een dorp uitsluitend die bronnen bij lange na niet voldoende zijn. Onze conclusie: het is goed om je bewust te worden van de verschillende belangen en invalshoeken. Zelfvoorzienend worden voor energie is geen kinderspel, maar met het gezamenlijk doel voor ogen en open staan voor verschillende kanten van het verhaal moet ons dat toch gaan lukken!

Wil je dit spel ook eens spelen met buren, vrienden, club, vereniging of anderen: meld je dan daarvoor aan via het contactadres van je eigen dorp of via info@duurzaamleefbaarlemelerveld.nl.

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel via Whatsapp