Ommer Marke stelt zaaizaad beschikbaar

Voor agrariërs en andere grondbezitters in de gemeenten Dalfsen en Ommen stelt Agrarische Natuurvereniging De Ommer Marke dankzij subsidie van beide gemeenten zaaizaad beschikbaar voor een bloemenrand. Ook het inzaaien omstreeks half april wordt verzorgd.

Voor leden van De Ommer Marke – actief in Ommen én Dalfsen – is deelname gratis; voor niet-leden bedragen de kosten 50,- euro. Voorwaarde voor deelname is dat er minimaal 100 m2 tot maximaal 2000 m2 ingezaaid wordt. Bij grotere oppervlaktes worden de kosten voor extra zaad en inzaaien in rekening gebracht.

Het FAB-bloemenmengsel bevat veel kleurige eenjarige bloemen en is in eerste instantie als akkerrand bedoeld. Het wordt afgeraden om grasland in een bloemenrand te veranderen, aangezien dit tot veel CO2-uitstoot leidt en de rand jaarlijks opnieuw aangelegd moet worden.

Opgave kan tot uiterlijk 10 maart via secretariaat@ommermarke.nl

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel via Whatsapp