Transitievisie Warmte gemeente Dalfsen

Op 29 november wordt in de gemeenteraad de Transitievisie Warmte voor de gemeente Dalfsen behandeld als akkoordstuk. We willen je graag wat meer vertellen over deze visie en waarom de gemeente deze opstelt.

Wat is een Transitievisie Warmte en waarom maakt de gemeente die?

Om de aarde zo min mogelijk te laten opwarmen is landelijk afgesproken dat alle woningen en andere gebouwen in 2050 geen aardgas meer gebruiken voor het verwarmen van hun gebouw, het koken en het verwarmen van water. Bij de verbranding van aardgas komt namelijk het broeikasgas CO2 vrij. Dit draagt bij aan de opwarming van de aarde.

Geen aardgas meer gebruiken is een hele grote verandering. We zullen andere, duurzame manieren moeten vinden om ons huis warm te houden, te koken en ons douchewater te verwarmen. Om deze verandering in goede banen te leiden is afgesproken in het nationaal Klimaatakkoord dat alle gemeenten in 2021 een stappenplan maken hoe ze dit willen doen: een Transitievisie Warmte. Ook de gemeente Dalfsen heeft samen met verschillende lokale partijen en inwoners, een Transitievisie Warmte opgesteld. Hierin staat welke andere duurzame manieren op korte termijn kunnen worden toegepast om het aardgas te vervangen en wat de eerste stappen zijn die de gemeente wil zetten.

Praktische toepassingen: warmtepomp, warmtenet, isolatie

Tijdens het maken van de Transitievisie Warmte is duidelijk geworden dat in de gemeente Dalfsen voor de meeste woningen een (hybride) warmtepomp een goed alternatief is voor het verminderen van aardgas gebruik. In twee buurten, Dalfsen centrum en Polhaar, zou het ook kunnen dat een warmtenet een goed alternatief is.  Een warmtenet is een netwerk van leidingen waardoor warm water stroomt dat gebruikt kan worden om huizen en gebouwen te verwarmen. Dit water hoeft dan niet meer in huis verwarmd te worden met aardgas. Om te weten of een warmtenet in deze twee buurten inderdaad een goed alternatief is, is het eerst nodig onderzoek te doen naar de (on)mogelijkheden. De start van dit onderzoek naar een warmtenet voor deze buurten is één van de twee startsporen die in de Transitievisie Warmte staat. Het tweede startspoor is dat er een plan gemaakt wordt hoe inwoners kunnen worden gestimuleerd op natuurlijke momenten over te stappen naar duurzame warmte. Bijvoorbeeld bij een verhuizing of verbouwing.

Daarnaast blijft de focus liggen op het verminderen van energieverbruik, door bijvoorbeeld het nemen van “geen-spijt” maatregelen. Dit zijn maatregelen, bijvoorbeeld isolatie, die de bewoners energie en vaak ook geld besparen. Daarnaast kunnen de maatregelen gecombineerd worden met de gangbare alternatieven voor aardgas.

Hoe verder?

Wanneer de gemeenteraad instemt met de Transitievisie Warmte, kijkt de gemeente hoe zij een begin kan maken met de twee genoemde startsporen. Eén van de dingen die al vaststaat is dat de inwoners betrokken worden bij de uitrol van de startsporen: ideeën en meningen zijn belangrijk om te horen. Als het zover is, volgt nadere informatie vanuit de gemeente Dalfsen.

 

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel via Whatsapp