WaardeRing draait om kansen voor mensen en materialen

Online ga ik in gesprek met Maarten van Dongen. Hij is de projectcoördinator van WaardeRing en werkzaam bij Natuur & Milieu Overijssel. Een mooi woord, maar wat doet en is WaardeRing nu eigenlijk?

80% van kringloopspullen niet verkocht

Er zijn inmiddels bijna 8 miljard inwoners op aarde; dit aantal neemt per jaar met zo’n 80 miljoen toe. Het aantal grondstoffen is niet oneindig en raakt op. Onze consumptie vraagt bij wijze van spreken om een aarde die qua oppervlakte vier keer zo groot is om het met elkaar te kunnen bolwerken. Van de aangeboden spullen van de kringloop  wordt 80% niet verkocht en belandde uiteindelijk toch bij het afval, terwijl de grondstoffen steeds schaarser worden. Zie hier de grote uitdaging waaruit WaardeRing is ontstaan.

Van afval naar circulair

WaardeRing startte in 2019 om te voorkomen dat onverkochte spullen bij de Kringloop uiteindelijk alsnog op de afvalberg belandden. Bij de toen nieuwe directeur van Kringloop Zwolle en Noggus&Noggus, Wilma Voortman, borrelde de vraag naar boven: “Wat kun je allemaal doen met het afval van de kringloopwinkel? En kan daar ook een rol voor de sociale doelgroepen (leerlingen, jongeren en anders getalenteerden) in weggelegd zijn?”

Circulair ambachtsnetwerk

WaardeRing is geen fysiek ambachtscentrum, maar een samenwerking van bedrijven, onderwijsinstellingen en organisaties, die hun mensen en locaties inzetten en zo een circulair ambachtsnetwerk vormen. Het voordeel is dat WaardeRing direct van start kon gaan met de doelen en ambities. Die zijn:

 • Zoveel mogelijk niet verkochte spullen een hogere circulaire gebruikswaarde te geven.
 • Leerlingen van praktijk – en VSO-scholen die nu zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten, een vakopleiding en een baan bieden.
 • Mbo- en hbo-studenten ervaring op laten doen met het werken en ondernemen in een circulaire economie.
 • Creëren van bewustwording van het belang en de vele mogelijkheden van een circulaire economie.

Aansluiting gemeente Dalfsen

In november 2020 sluit de gemeente Dalfsen zich aan bij WaardeRing. Ook de gemeente omarmt het idee om producten slimmer  te maken en de hoeveelheid restafval te verminderen. Daarnaast de levensduur van een product en van onderdelen te verlengen. En het nuttig toepassen van materialen. 100 % hergebruik van grondstoffen lukt nog niet, maar er worden stappen gezet.

Inmiddels zijn 40 partners aan gesloten bij WaardeRing. Enkele geslaagde projecten zijn:

 1. TOP Vechtdalkistje
  In februari 2022 nam wethouder André Schuurman het eerste circulaire kistje van bodembedlatten in ontvangst. In de Korenstraat werken anders getalenteerden van TOP Vechtdal aan verschillende producten. Enkele voorbeelden zijn: spaarpotten van gerecycled hout, kussens en het maken van kaarsen van restjes kaarsen. De kistjes zijn nieuw in het assortiment. Afgedankte bedbodemlatten worden bij Kringloop Noggus&Noggus ingezameld en tot kistjes gemaakt. Philadelphia, de gemeente Dalfsen en Kringloop Noggus&Noggus participeren in het circulaire ambachtsnetwerk WaardeRing.
 2. Nieuwe blauwgroene textielcontainers
  Deze nieuwe containers staan op prominente plekken. Het textiel wordt allemaal lokaal opgehaald, gesorteerd en verwerkt bij Noggus&Noggus. Ook kleding dat op een andere manier wordt aan geboden, krijgt een duurzame bestemming. Dons uit gebruikte dekbedden wordt door Ducky Dons gereinigd en gebruikt voor de vulling van dekbedden, te koop bij o.a. By Mölle .
 3. Alle shampooflessen verzamelen
  Plastic is onder te verdelen in buigzaam plastic (PP) en hard breekbaar plastic (PS). Onlangs won dit project de prijs van het beste circulaire burgerinitiatief van Overijssel. Het is een initiatief van Dorpen van Morgen, waarin alle 5 kernen in de gemeente Dalfsen participeren. Lege shampooflessen worden ingezameld in de bekende kliko’s met het eigen logo erop. Leerlingen van basisscholen leren zo dat afval niet bestaat. De ingezamelde shampooflessen gaan naar RPP ( kunststofoplossingen) in Nieuwleusen, waar afvalbakken van gemaakt worden. Deze krijgen een plek in de gemeente Dalfsen.
 4. ‘Oudfits’, hergebruik van oude spijkerbroeken.
  Leerlingen van VSO de Ambelt knippen de patronen en halen de ritsen en knopen eraf. Irma van der Mee, woonachtig bij havezate Den Berg aan de Heinoseweg, maakt er weer nieuwe unieke kledingstukken van.
  Meer info over de projecten 2, 3 en 4 zie  Dorpenvanmorgen.nl/kringloop.

WaardeRing

Deze naam staat voor de verbondenheid die nodig is om mensen en materialen op een optimale manier een (nieuwe) kans te geven. Hier komen de drie pijlers samen:

 • waarde en kansen van mensen en materialen
 • waardering van mensen en materialen
 • samenwerking door verbondenheid (de ring)

Interview: Janneke Dijkhof

Meer lezen over dit initiatief?  Zie WaardeRing – WaardeRing (waarde-ring.nl)

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel via Whatsapp