Werkgroep Bewust Wonen

De werkgroep Bewust Wonen stimuleert en helpt bewoners in Dalfsen om hun woning en woonomgeving duurzaam te maken. Dat doet de werkgroep door buurtgericht bewoners uit te nodigen en te ondersteunen om gezamenlijk isolatiemaatregelen te nemen en zonne-energie op te wekken op het dak. Inmiddels zijn er 5 buurten in Dalfsen aan de beurt geweest.

Op zoek naar warmtelekken

Jaarlijks gaat de werkgroep op pad met warmtecamera’s om bij bewoners die dat willen hun warmtelekken op te sporen. Zo kunnen er gericht maatregelen worden genomen om energie te besparen.

Asbest verwijderen

Op verzoek van bewoners ondersteunt de werkgroep gezamenlijke acties in de buurt voor (bijvoorbeeld) het verwijderen van asbest van kleine daken.

Bewust Wonen organiseert ook informatie-avonden over relevante onderwerpen waarover bewoners meer willen weten. Zo ging er één recentelijk over warmtepompen. Uit de grote belangstelling blijkt dat veel mensen bezig zijn met duurzaam wonen.

Meer info?

Heb je vragen of wil je meedoen? Stuur een mailtje naar bewustwonen@groengebogen.nl

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel via Whatsapp