Windmolens? Zonneparken? Hoe om te gaan met de plannen?

Waar en op welke manier gaan we in de gemeente Dalfsen grootschalig duurzame energie opwekken? Dat is de vraag waarop de gemeenteraad een antwoord moet geven. Onze gemeente werkt samen in de regionale energiestrategie (RES) waarin wordt afgesproken hoeveel duurzame energie wordt opgewekt per gemeente. De gemeente heeft een onderzoek laten uitvoeren om de zoekgebieden te bepalen en hoe de plannen voor bijvoorbeeld windturbines en zonnevelden beoordeeld kunnen worden.

Het moet en kan anders!

Als Dorpen van Morgen hebben we het onderzoek en de resultaten met grote belangstelling gevolgd. Over de specifieke plaats van de zoekgebieden hebben we geen oordeel. Wel vinden we dat de beoordeling van de plannen anders moet! En anders kan!

De gemeente moet zuinig zijn op de ruimte, letterlijk en figuurlijk. Het ‘moeten’ opwekken van duurzame energie is immers ook een kans om landschap, biodiversiteit en leefbaarheid te versterken. Een kans die we met beide handen moeten aangrijpen! In het zoekgebied wordt een omgevingsplan gemaakt onder regie van de gemeente. Daarbij wordt ook aangegeven hoeveel zon en wind zij wil opwekken. Ons inziens zou de gemeente vervolgens kaders moeten stellen voor de financiële en de procesparticipatie in de ontwikkeling en de exploitatie. Met minimaal 50% echt lokaal eigendom. Dan kiest de gemeente uit de ingediende plannen de beste. Het Gemeenschappelijk energiebedrijf kan initiatiefnemer zijn of mede ontwikkelaar.

In het voorstel van de gemeente lijkt het dat iedere initiatiefnemer met een plan dit in principe ook kan uitvoeren, mits aan een paar criteria wordt voldaan. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dat betekent dus niet dat het beste plan tot uitvoering komt. Bovendien dreigt de participatie met een afvinklijstje te worden overgelaten aan initiatiefnemers, waarbij veel conflicten kunnen ontstaan over de landschappelijke invulling en de verdeling van de opbrengsten.

Het Haaksberger-model

Wij stellen voor dat de gemeente tenders gaat uitschrijven op basis van de gewenste hoeveelheid op te wekken energie en op basis van de omgevingsplannen van het gebied. De jury bestaat uit de leden van de Dalfser gemeenteraad. De initiatiefnemers presenteren hun plannen en de raad kiest op basis van de vooraf opgestelde criteria de plannen die het beste resultaat opleveren voor de bewoners van de gemeente Dalfsen. De initiatiefnemers worden zo getriggerd om niet te blijven hangen bij de minimumeisen, omdat ze weten dat ze meer kans maken als ze iets extra’s bieden. Zo kan de gemeente de regie houden over de invulling van de plannen. Een soort schoonheidswedstrijd dus, waardoor in concurrentie het beste voor Dalfsen naar boven komt.

Zo heeft Haaksbergen (vandaar de naam) een tender uitgeschreven voor 30 ha. zon en uit de ingediende plannen de beste gekozen. Twee zijn in samenwerking met een energie-coöperatie, de derde is van alleen een ontwikkelaar,  die vervolgens wel verplicht werd met de energie-coöperatie tot een vergelijk te komen. Ook in andere Overijsselse gemeentes wordt dit model gebruikt.

bericht bijgewerkt 27-1-2022

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel via Whatsapp