Gemeenschappelijk energiebedrijf

Menschen, een nieuw gemeenschappelijk energiebedrijf is in wording! ‘De groene pen’  is dit keer in handen van Gerard Brakkee die in de geschiedenis duikt, maar ook een blik op de toekomst werpt…

Wie: Gerard Brakkee
Woonplaats: Hessum
(Vrijwilligers)werk: Gerard is zelfstandig adviseur volkshuisvesting en stedelijke ontwikkeling, projectcoördinator Financieringsfaciliteit Lokale Energie Initiatieven in opdracht van Natuur&Milieu Overijssel én vrijwilliger bij Groen Gebogen en energie-coöperatie Dalfsen Stroomt. 

Een gemeenschappelijk energiebedrijf

Overschakelen van de ene energiebron naar de andere is nix nieuws, zoals Lieke Helsper, ambtenaar duurzaamheid van de Gemeente Dalfsen, al zei in het Duurzaamheidsmagazine van de Dorpen van Morgen: “Ooit stookten we op turf. Dat werd aardgas en nu gaan we over op meer duurzame bronnen”. Maar hoe pakken we het dit keer aan?

In het boekje “Dalfsen in oude ansichten” van ene J. de Vries (1971) vond ik het volgende citaat:

“In 1908 verleende de raad aan H. Versloot, architect te Zeist een consessie voor de oprichting van een aerogeengasfabriek. Het bedrijfsgebouw stond aan de Ruitenborghstraat, tegenover het tegenwoordige Groene-Kruisgebouw. In dat jaar werden de straatlantaarns voor gasverlichting geschikt gemaakt. Tien jaar later werd het gas al weer door elektriciteit verdrongen. In 1918 besloot de raad, nadat een voldoende aantal inwoners had toegezegd een lichtpunt te zullen nemen, tot oprichting van een elektriciteitsbedrijf, omdat de IJsselcentrale wegens tijdsomstandigheden niet in staat was Dalfsen van stroom te voorzien. De Gemeente nam zelf tweeëntwintig lichtpunten voor de straatverlichting en twee lampen voor de secretarie. Op de loskade op de Belt werd een gebouwtje voor de “elektriciteitsmachine” geplaatst.”

Anno 2021 staan we opnieuw aan de vooravond van een verandering in ons energiegebruik. We gaan huizen en bedrijven isoleren om energie te besparen. We gaan de energie die we nodig hebben duurzaam in de gemeente opwekken en we gaan onze huizen en bedrijven verwarmen met behulp van duurzame bronnen.

Dat heeft ongetwijfeld veel meer voeten in aarde dan de vestiging van de Dalfsense energiecentrale in 1918. Er komen zonnevelden en windmolens. We gaan op zoek naar andere warmtebronnen dan aardgas. En daarbij willen we natuurlijk onze mooie omgeving zo min mogelijk aantasten en waar mogelijk versterken.

Maar er is ook een overeenkomst met vroeger. We gaan het namelijk opnieuw zelf doen. Gemeente en Duurzame Dorpen trekken gezamenlijk op in de zoektocht naar duurzame energie-opwekprojecten en in het vinden van duurzame en betaalbare oplossingen om van het gas af te komen. Daartoe willen we een nieuw gezamenlijk energiebedrijf oprichten. Daarmee bereiken we twee belangrijke doelen: we komen tot door heel Dalfsen gedragen oplossingen voor de opwekking van duurzame energie én we houden de opbrengsten van die opwek in eigen dorp. En daarmee zijn miljoenen gemoeid! Die kunnen we besteden aan nieuwe duurzame projecten en de verdere verfaaiing van ons landschap.

Gerard Brakkee

Reageren?

Mail naar info@dorpenvanmorgen.nl

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel via Whatsapp