GroeneKerk Dalfsen werkt aan duurzame gemeente

De werkgroep GroeneKerk, onderdeel van de Protestantse Gemeente in Dalfsen en Oudleusen, neemt allerlei initiatieven om de (kerk)gemeenschap aan te zetten tot duurzaamheid. Dat doet de werkgroep door acties op te pakken en bewustwording te creëren. Bijvoorbeeld door in de kerk Fair Trade koffie te drinken, geen wegwerpbekers te gebruiken en papierverbruik te verminderen. Verder zijn er ledlampen geplaatst en op De Overkant (het kerkelijk zalencentrum) liggen zonnepanelen.

Een ander project is de hemelwateropslag. “De werkgroep GroeneKerk kwam een keer bij het College van Kerkrentmeesters,” zegt kerkrentmeester Bram Beverwijk. “Ze wilden het hemelwater van de kerken graag in de bodem laten zakken en niet meer weg laten stromen in de riolering. Dan zakt in tijden van droogte de grondwaterspiegel iets minder en hoeft er minder water onnodig gezuiverd te worden.”

Beverwijk heeft in het College van Kerkrentmeesters de ‘gebouwen’ onder zijn hoede. Eerst onderzocht hij of hemelwaterafkoppeling mogelijk was bij de kerkelijke gebouwen. Dat was het geval en het bleek dat de gemeente Dalfsen ook nog subsidie verstrekt voor particulieren en organisaties die deze maatregelen nemen. “We hebben eens gecijferd als kerkrentmeesters en kwamen er achter dat het niet zo gek veel hoefde te kosten. Al kwam het nog wel neer op een paar duizend euro,” aldus Beverwijk. Er werden offertes aangevraagd voor het afkoppelen en voor het grondwerk om infiltratiekratten in de grond te plaatsen. De kerkrentmeesters vonden het verantwoord om te doen en de gemeente zag het ook zitten. Omdat de consistorie van de kerk in Oudleusen afgelopen voorjaar werd verbouwd, besloot men daar meteen door te pakken. De werkzaamheden voor de hemelwateropslag werden daar alvast uitgevoerd.

Graag wilden de kerkrentmeesters doorgaan met de Grote kerk in Dalfsen, maar daar moest toch een pas op de plaats worden gemaakt. Het subsidiepotje van de gemeente was even leeg en bovendien zijn er gemeentelijke plannen om het centrum van Dalfsen te verfraaien. Wellicht worden er leuke plannen bedacht waarbij de kerk aan kan haken. Want hemelwater afkoppelen kan natuurlijk door infiltratiekratten in de grond te plaatsen, maar er zijn wel meer methodes die mooi in de verfraaiplannen kunnen passen. De kerk wacht nog even af. “In ieder geval kun je met het afkoppelen van hemelwater met weinig middelen toch veel bijdragen,” besluit Beverwijk.

De GroeneKerk Dalfsen laat zich inspireren door GroeneKerken, een initiatief van Kerk in Actie en Tear waarin ‘Vrede, gerechtigheid en heelheid van de Schepping’ doorklinkt. Kerk in Actie is het diaconale werk van de Protestantse Kerk in Nederland die in haar visie document ‘Kerk 2025 waar een Woord is, is een weg’ prioriteit geeft aan de zorg voor de schepping. Tear heeft een holistische kijk op armoede en onrecht waarbij aandacht voor duurzaamheid en zorg voor de schepping prioriteit heeft.

(Foto’s van het plaatsen van infiltratiekratten bij de kerk in Oudleusen: Jan Harm Ramaker.)

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel via Whatsapp