In Dalfsen Stroomt energie

Dalfsen Stroomt is een initiatief van Groen Gebogen en bestaat op dit moment uit:

  • de energiecoöperatie Dalfsen Stroomt die zonne-energie opwekt op de daken van Foreco en
  • de Stichting Dalfsen Stroomt die nieuwe initiatieven ontwikkelt om duurzame stroom op te wekken.

Coöperatie Dalfsen Stroomt telt 145 leden. De 2200 zonnepanelen op de daken van houtverwerkingsbedrijf Foreco in de bossen bij Hessum voorzien in hun elektriciteitsbehoefte. Er is op dit moment geen mogelijkheid om deelnemer te worden. Volg de website Dalfsenstroomt.nl om te zien of er panelen vrijkomen.

Ook Vinkenbuurt Stroomt

De Stichting Dalfsen Stroomt werkt aan nieuwe initiatieven om duurzame energie op te wekken. Eén van die initiatieven is Vinkenbuurt Stroomt, een energiecoöperatie in de Vinkenbuurt in Ommen. Daar wordt een zonnedak van 2200 panelen gerealiseerd. Daaraan kunnen ook bewoners van Dalfsen deelnemen. Ga naar Vinkenbuurtstroomt.nl voor meer informatie.

Waterkracht

De Stichting Dalfsen Stroomt werkt aan een waterkrachtcentrale in de Vecht bij de stuw Vechterweerd. De bedoeling is dat ook hiervoor een coöperatie wordt opgericht waaraan inwoners uit Dalfsen kunnen deelnemen.

Doe mee!

De Stichting Dalfsen Stroomt roept bewoners en ondernemers op nieuwe initiatieven aan te dragen voor het opwekken van duurzame energie. Denk aan (agrarische) daken, braakliggende terreinen en andere plaatsen waar we (tijdelijk) wind- en/of zonne-energie kunnen opwekken. We kunnen dan samen met de initiatiefnemer op zoek naar mogelijkheden om tot uitvoering te komen. Stuur een mailtje naar info@dalfsenstroomt.nl voor meer informatie.

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel via Whatsapp