Nieuwleusen Synergie en BalkInn werken samen  

Ondertekenaars samenwerkingsovereenkomst Nieuwleusen Synergie en BalkInn Van links naar rechts: Rob Vogelzang (voorzitter Nieuwleusen Synergie), Jan van de Hoek (voorzitter BalkInn), Lambert Schuldink (secretaris Nieuwleusen Synergie).

 

 

De Coöperatie Nieuwleusen Synergie en de Stichting Natuurboerderij BalkInn hebben hun samenwerking bevestigd door het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst.

Er bestaan al een tijd goede contacten. Daar zijn nu enkele concrete afspraken aan toegevoegd. De twee organisaties blijven zelfstandig en vrij in hun doen en laten, maar zorgen wel voor een vertegenwoordiging in elkaars bestuur.

Bouw natuurboerderij

Ook is afgesproken dat BalkInn van Nieuwleusen Synergie een bijdrage ontvangt voor de bouw van de natuurboerderij uit het zogenaamde Synergie Fonds van de coöperatie. Vooral de opbrengsten van het windproject ‘veur de wind’ zijn een belangrijke inkomstenbron voor het fonds. Verder is vastgelegd dat Nieuwleusen Synergie tegen een vergoeding gebruik kan maken van de accommodatie met ontvangstruimte van BalkInn.

Voor toekomstige projecten kan Nieuwleusen Synergie gebruik maken van de ANBI-status van BalkInn door relevante projecten in de stichting onder te brengen. BalkInn kan gebruik maken van de diensten van Nieuwleusen Synergie als het gaat om het opstellen van de jaarrekening en/of het inschakelen van een accountant. Ten behoeve van promotie van Nieuwleusen Synergie en van BalkInn kunnen gezamenlijk activiteiten worden georganiseerd op de locatie van de natuurboerderij.

Nieuwleusen Synergie

De coöperatie Nieuwleusen Synergie is opgericht in 2012 met als doel een bijdrage te leveren aan een duurzaam Nieuwleusen en het dorp leefbaar te houden. De coöperatie houdt zich inmiddels bezig met windenergie, vergroening en natuureducatie, sociale tuinen, vervoersservice, kringloop activiteiten, duurzaamheid, Nieuwleusenaren onderling verbinden en samenwerking met gemeente t.b.v. energietransitie.

BalkInn

Stichting Natuurboerderij BalkInn is opgericht in 2021 met de doelstelling bij te dragen aan een duurzame samenleving en vergroten van de biodiversiteit. De stichting ontwikkelt een eigen boerderij met een informatie- en activiteitencentrum, waar onder meer educatie-programma’s en activiteiten ter ondersteuning van duurzaamheid en verbinding plaatsvinden. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft een ANBI status

Op de foto zijn de ondertekenaars van de samenwerkingsovereenkomst in beeld met v.l.n.r. Rob Vogelzang (voorzitter Nieuwleusen Synergie), Jan van de Hoek (voorzitter BalkInn), Lambert Schuldink (secretaris Nieuwleusen Synergie).

04-11-2022

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel via Whatsapp