Veel groen, weinig onderhoud

De tuin van Ad Wevers aan de Van Lenthestraat 57 in Dalfsen is een prachtige inspiratiebron voor mensen met Steenbreek-ambities. Ad is een voorbeeld van iemand met een relatief grote voortuin waarbij de indruk is dat deze wel heel gevarieerd is, maar het onderhoud niet veel tijd kost.

In de voortuin springen de dwars naar de straat aflopende hagen direct in het oog. Die hagen delen de tuin als het ware in vier delen. Elk deel is ingericht met een gevarieerde beplanting van vaste planten. Het levert een gezellige aanblik en is aantrekkelijk voor vogels en insecten.

Behoud van karakter

De tuin is in feite gebaseerd op het veel gedetailleerdere ontwerp van de inmiddels overleden vrouw van Ad, die er veel tijd in stak. De tuin was toen een stuk soortenrijker. Ad Wevers probeert het globale karakter nu zoveel mogelijk vast te houden met een minimum aan inspanning. Het knippen van de hagen besteedt hij uit aan een hovenier. Vervolgens kost de tuin hem nauwelijks tijd. Verdorde bloemen verwijdert hij en met zelf opgevangen water voorziet hij de planten van vocht. De vaste planten die er zijn, worden niet aangevuld, hoogstens gefatsoeneerd.

Jam uit de achtertuin

Het huis heeft nog een grote achtertuin die vanaf de openbare weg niet zichtbaar is. Die wordt sinds enige jaren bewust verwilderd vanuit de bestaande situatie, zonder plan. Aan de randen is de achtertuin dicht beplant met struiken die bessen leveren. Voor de natuur is het geheel een grote aanwinst. De opvang van het dakwater vindt ook in dit gedeelte plaats. Behalve voor het maken van jam steekt Ad in dit deel zo min mogelijk tijd.

Meer tuinen zien?

Wil je minder stenen en meer groen in je tuin? Laat je ook inspireren door de andere Steenbreek-verhalen op deze website.

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel via Whatsapp