Operatie Steenbreek – Wat houdt ’t in?

Steen eruit, plant erin. Misschien komt die oproep je bekend voor. Het is de slogan van de Stichting Steenbreek, een landelijke organisatie die vergroening tot doel heeft. Ook Dalfsen is steenbreekdeelnemer.  De gemeente Dalfsen, de Vrienden van Dalfsen en Groen Gebogen doen gezamenlijk de oproep om tuinen te vergroenen. Op dorpenvanmorgen.nl/dalfsen lees je inspirerende verhalen van Steenbreek Acties. En de Steenbrekers broeden op plannen om in het najaar van 2020 meer hulp te bieden aan de inwoners van Dalfsen.
Het vergroenen van tuinen is beter voor mens, dier en natuur. Steeds vaker hebben we te maken met extreme weersomstandigheden in ons land. Bovendien hebben veel plant- en diersoorten het zwaar op dit moment. Elke vierkante meter meer groen helpt om deze problematiek te verminderen.
Het regenwater kan beter de bodem inzakken, waardoor je verdroging van het milieu tegengaat. Er stroomt minder water het riool in, dat scheelt de zuivering. En tijdelijke berging van regenwater gaat ook nog eens overlast tegen bij hoosbuien.
Een groene tuin is niet alleen prettig voor dieren, planten en de bodem. Ook de mens profiteert ervan. Een groene wijk is een plezierige plek om te leven. Er leven meer vogels, vlinders en insecten. We hebben minder kans op water- of hitteoverlast. En we besparen ook nog eens energie doordat groen een isolerende werking heeft.

Wat kun je zelf doen?

Hoe kun je zelf je omgeving vergroenen? Enkele tips vanuit Operatie Steenbreek:

  • Haal zoveel mogelijk tegels uit je tuin en vervang deze door (makkelijke) planten.
  • Leg een geveltuintje aan of plaats klimplanten langs de gevel.
  • Plant bomen, struiken en bloemen voor de bijen en vlinders.
  • Plaats een insectenhotel en nestkasten.
  • Berg meer regenwater door plaatsing van infiltratie-kratten, realisatie van groendaken, etc.

Meer weten?

Op deze website lees je de aankomende periode inspirerende verhalen over Dalfsenaren die al deelnamen aan Operatie Steenbreek. Bijvoorbeeld van Thijs Mosterman die geen voortuin heeft, maar toch groen wilde toevoegen. Lees ook de praktijkvoorbeeld in Hoonhorst waar Anthony Voets zijn tuin en dak klaarmaakte en nu optimaal gebruik maakt van het (gratis) regenwater.
Houd de website in de gaten voor toekomstige hulpacties in het kader van vergroening.
(foto: Adriaan Holsappel)

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel via Whatsapp