Weet wat er speelt bij DvM!

Onlangs verscheen de folder van Dorpen van Morgen (DvM), het samenwerkingsverband van de duurzaamheidsinitiatieven in de vijf kernen van onze gemeente. Dorpen van Morgen helpt op allerlei manieren mee aan het verder verduurzamen van de gemeente Dalfsen op diverse terreinen: van energie tot natuur, van kringloop tot voeding, van sociaal tot mobiliteit.  Op de website lees je ervaringen en krijg je praktische tips op deze terreinen. Zo kan ieder op zijn eigen wijze aan de slag voor een duurzame toekomst.

Op dit moment ligt de focus op drie acties waarbij Dorpen van Morgen betrokken is:

  • 75 euro retouractie
  • inzamelactie shampooflessen
  • warmtetransitie

In de folder lees je wat die acties inhouden.

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel via Whatsapp