Zoekgebieden ‘gezocht’

Om in 2030 te kunnen voldoen aan de doelen uit de Regionale Energie Strategie (RES), moet nog 55Gwh extra duurzame energie worden opgewekt in de gemeente Dalfsen. Een onafhankelijk adviesbureau is bezig met een onderzoek in onze gemeente om gebieden te zoeken waar deze energie kan worden opgewekt.

14 september digitale informatieavond

Dinsdag 14 september 2021 om 19.30 uur wordt een digitale informatieavond gehouden. Iedereen kan zich hiervoor aanmelden via duurzaamdalfsen@dalfsen.nl. Je ontvangt na aanmelding de link voor de bijeenkomst. Tijdens deze avond word je tussentijds geïnformeerd over de voortgang van het onderzoek. De gemeente is benieuwd wat inwoners belangrijk vinden bij het bepalen van de zoekgebieden. Er wordt niet getoond welke zoekgebieden het precies worden. Ze laat zien hóe ze tot die zoekgebieden gaan komen en vraagt inwoners wat zij daarbij belangrijk vinden.

In oktober worden resultaten gedeeld

In oktober organiseert de gemeente opnieuw een bijeenkomst, dan om de resultaten te bespreken. Ook ligt het onderzoek daarna twee weken ter inzage. Inwoners krijgen de gelegenheid opmerkingen te geven, tips te delen en vragen te stellen. Na het verwerken van de opbrengsten wordt het onderzoek afgerond. Het voornemen is dat de gemeenteraad dit jaar de zoekgebieden vaststelt inclusief de voorwaarden voor de omgeving.

Zie ook het artikel in de Marskramer van 7 september op pagina 3.

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel via Whatsapp