Nieuwleusen duurzaam & sociaal

Nieuwleusen Synergie is een coöperatie in 2012 opgericht door een kleine vijftig inwoners van Nieuwleusen met als doel gezamenlijk initiatieven op te starten om het dorp duurzaam, leefbaar en betaalbaar te maken en te houden. Inwoners zetten zich in voor hun dorpsgenoten en alle opbrengsten van de initiatieven komen rechtstreeks ten goede aan de inwoners. Dit komt tot uiting in de streektaalslogan ‘Deur oons, veur oons’.

Energie en duurzaamheid

Nieuwleusen Synergie streeft deze doelstellingen vooral na middels duurzame energie en technieken. Ook investeert de coöperatie flink in sociale duurzaamheid, dus in het verbeteren van de onderlinge verbondenheid  tussen de inwoners. In de voorbije jaren heeft de groep inwoners ruim tien grote en kleine projecten opgestart, die weliswaar zeer verschillend zijn, maar die allemaal een investering zijn in een duurzaam en leefbaar dorp.

Kringloopwinkel

Eén van de eerste grote projecten die al vrij kort na de start kon worden gerealiseerd, is een nog steeds goed draaiende kringloopwinkel ‘Deuroe Veuroe’. Een grote groep vrijwilligers sorteert het aangeboden materiaal, knapt het waar nodig op en zorgt voor de verkoop. Dit alles vanuit de gedachte dat hergebruik duurzamer (en vaak goedkoper) is dan weggooien. De kringloopwinkel is al jaren de grootste eigen inkomstenbron van Nieuwleusen Synergie.

Hulp en meer

Andere projecten zijn o.a. de taakgroep Hulp (die met gerichte lokale initiatieven kwetsbare dorpsgenoten ondersteunt), de buurtauto’s van Haaloe Brengoe (die individueel vervoer mogelijk maakt door een soort taxidienst van vrijwilligers), de Sociale Tuin (waar specifieke doelgroepen groenten telen ten behoeve van de Voedselbank), Duurzaam Energiegebruik (met initiatieven als de slimme energiemeter, gezamenlijk inkoop van zonnepanelen en andere energie- en geldbesparende maatregelen) en de werkgroep Schooltuinen (waarbij basisschoolleerlingen aan de slag gaan in groentetuintjes die bij de scholen zijn aangelegd).

Lokaal energiebedrijf

Het grootste project tot dusver staat op het punt gerealiseerd te worden. Nieuwleusen Synergie streeft naar een eigen lokaal energiebedrijf: in de vorm van twee windmolens, die gerealiseerd gaan worden ten westen van Nieuwleusen, nabij de spoorlijn en de gemeentegrens met Zwolle en Staphorst. Om voor dit project ‘Veur de wind’ zoveel mogelijk draagvlak te krijgen, kan iedere inwoner van de gemeente Dalfsen binnenkort – na de zomer – zich inschrijven voor een investering in het project. Als volgens plan de bouw van de molens komend najaar van start gaat, kan medio 2021 de eerste groene stroom worden geproduceerd.

Lokale steun

Waar mogelijk ondersteunt Nieuwleusen Synergie met de opbrengsten van al deze door vrijwilligers uitgevoerde activiteiten allerlei lokale initiatieven. Voorbeelden hiervan zijn een tv voor stichting Philadelphia, een bijdrage voor kerstpakketten die via de diverse diaconieën van plaatselijke kerken zijn uitgereikt en een financiële bijdrage voor het herstel van een historische tramwagon van museum Palthehof.

Lidmaatschap

Om een nog breder draagvlak onder de bevolking van Nieuwleusen te krijgen, is onlangs de regeling rond het lidmaatschap aangepast. Aanvankelijk bedroeg de inleg voor het lidmaatschap eenmalig honderd euro, een bedrag dat men terug kon krijgen wanneer het lidmaatschap werd opgezegd. Om een grotere doelgroep aan te spreken, is deze constructie in 2019 op de helling gezet. Nu betalen leden maandelijks een euro (met andere woorden: 12 euro per jaar).

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel via Whatsapp