Nieuwleusen Synergie reikt 10 cheques van 1000 euro uit

De coöperatie Nieuwleusen Synergie heeft voor de derde maal tien cheques van elk 1000 euro uitgereikt aan sociale, culturele en sportieve initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid en/of duurzaamheid van Nieuwleusen.

Dat gebeurde op vrijdag 27 oktober tijdens de slotavond  van de Beurs Nieuwleusen. Op het hoofdpodium reikten de coöperatieleden Jennie Lammertsen en Arnold Paasman de cheques uit aan de tien organisaties die hiervoor waren uitgekozen. De uitreiking van de 10 cheques van elk duizend euro is inmiddels een jaarlijkse traditie en het is de bedoeling deze gebeurtenis elk jaar te herhalen.

Initiatieven die leefbaarheid en duurzaamheid stimuleren

Uitgangspunt is dat Nieuwleusen Synergie voor deze actie een bedrag van 10.000 euro uit het hiervoor in het leven geroepen Synergiefonds haalt en dit evenredig verdeelt over tien verenigingen of organisaties uit het dorp Nieuwleusen. Deze tien zijn geselecteerd uit 26 aanvragen, die door de algemene ledenvergadering zijn beoordeeld op de geldende criteria. Zo moet het aangegeven doel bijdragen aan de duurzaamheid, de sociale cohesie binnen het dorp, een algemeen nut hebben voor de bevolking en openbaar toegankelijk zijn.
Met deze actie wil Nieuwleusen Synergie de leefbaarheid en duurzaamheid in het dorp stimuleren. Het stijgende aantal aanmeldingen – nooit eerder lag dit aantal zo hoog – illustreert enerzijds dat de 10 x 1000 euro-actie steeds bekender wordt, en anderzijds dat er bijzonder veel nieuwe initiatieven zijn in Nieuwleusen.

Tien duurzame doelen

De tien cheques zijn dit jaar toegekend aan:

  • De historische vereniging Ni’jluusn van Vrogger – afronding herinrichting museumomgeving d.m.v. duurzame verlichting;
  • Samenwerkende Diaconieën – de actie ‘Zomergroet’, een waardebon voor mensen met een minimuminkomen of een handicap;
  • Biljartvereniging De Brouwerij – biljarten en andere activiteiten voor eenzame ouderen;
  • Burgerinitiatief Betaalbaar Wonen Nieuwleusen – organiseren van inloopavonden en kosten webhosting;
  • Zorgspectrum Het Zand locatie de Hulstkampen – aanschaf tweede duofiets;
  • Jeugdkamp Nieuwleusen – vernieuwing speelgoedvoorraad, uitstapjes voor kinderen uit gezinnen die niet op vakantie kunnen;
  • Schietsportvereniging Nieuwleusen – verduurzaming clubgebouw door led-verlichting en extra isolatie;
  • Sileo – voor het opstarten van een nieuw (overdag) koor;
  • Molen Massier – uitgebreide schilderbeurt en reparatiewerkzaamheden;
  • Stichting Hand In Hand – steun aan gehandicapte inwoners en ernstig zieken met o.a. kerstpakketten:

Vertegenwoordigers van deze organisaties, die hier vooraf van op de hoogte gesteld waren en ervoor uitgenodigd waren, namen de cheques in ontvangst.

Wat is het Synergiefonds?

Het geld voor de tien waardecheques van elk duizend euro komt uit het Synergiefonds van de coöperatie. Hier worden de inkomsten van de activiteiten gestort, zoals bijvoorbeeld de exploitatie van de twee windmolens, maar ook de kringloopwinkel Deuroe Veuroe en de vervoersservice Haaloe Brengoe (een vervoersdienst voor en door inwoners). Het Synergiefonds is met name bedoeld voor eenmalige bijdragen waarmee organisaties een duurzaam project kunnen realiseren.

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel via Whatsapp