Graafwerk van start

Aan de Meentjesweg in Nieuwleusen is een loonbedrijf begonnen met het bouwrijp maken van het stuk grond waar één van de twee windmolens van het project ‘Veur de wind’ zal komen te staan. De tweede windmolen van de coöperatie Nieuwleusen Synergie komt iets verderop aan de Ebbenweg.

Het maaiveld wordt deze maand op beide locaties afgegraven om ruimte voor de fundamenten te maken. Hierna kunnen de fybropalen worden geheid en gestort waarna de fundamenten worden gebouwd. Volgens de planning zijn deze werkzaamheden in november afgerond. Tegelijkertijd realiseert netwerkbeheerder Enexis de aansluiting op het elektriciteitsnetwerk, inclusief het zogenaamde inkoopstation. Dit werk is klaar in januari 2021.

Geproduceerd in Duitsland

De beide windmolens komen eind januari 2021 naar Nieuwleusen en leveren enkele maanden later, misschien al wel in maart, energie. Het Duitse Enercon, is producent en leverancier. Dit bedrijf heeft wereldwijd ruim 27.000 windturbines geïnstalleerd. Er werken meer dan 20.000 medewerkers waarvan ruim 6.000 in het servicenetwerk.

Elektriciteit voor 8.000 huishoudens

De beide molens die Nieuwleusen Synergie plaatst hebben ieder een vermogen van 4,2 MW en wekken ieder 13 miljoen kWh per jaar op (13.000 MWh). De twee molens leveren samen genoeg elektriciteit voor ruim 8.000 huishoudens.

Inwoners investeren zelf

Inwoners van de gemeente Dalfsen kunnen financieel participeren in het project. Voor belangstellenden organiseert de coöperatie op dinsdag 15 september informatiebijeenkomsten in de Spil in Nieuwleusen (om 19.00 en 20.30 uur) en op donderdag 17 september in de Trefkoele+ in Dalfsen (om 20.00 uur). Van te voren aanmelden is vanwege corona verplicht via info@despilnieuwleusen.nl. Voor de bijeenkomst van 17 september meld je je aan via de website van de Trefkoele.  Het is mogelijk om vanaf 19 september vanaf 12.00 uur in te schrijven om te investeren. Dit kan straks via een link op www.veurdewind.nl

Met de gemeente is afgesproken dat alle inwoners van de gemeente Dalfsen de kans krijgen om te investeren en om een bijdrage te leveren aan een duurzame energievoorziening. Tegelijkertijd profiteren deelnemers mee van de opbrengsten. Zij kunnen een lening verstrekken variërend van 250 tot maximaal 2.500 euro. Het rendement is 4,5% rente en het gaat om een lineaire aflossing over 10 jaar. Het maximale bedrag dat kan worden opgehaald onder de inwoners uit gemeente Dalfsen is € 450.000.

Meer weten?

We maakten deze korte video over de windmolens van Nieuwleusen Synergie. En lees dit artikel voor meer achtergrondinformatie.

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel via Whatsapp