Voedselbos

Op een droge vrijdagmorgen fietsen Mans Boelens en Janneke Dijkhof naar de familie Voortman aan de Bese. De werkgroep GroeneKerk van de Protestantse Gemeente te Dalfsen heeft daar in het voorjaar fruitbomen geplant en in april allerlei insecten minnende bloemenzaden gezaaid. Een klein voedselbos als toekomstig hofje van (H)eden is in wording. Hoe is dat tot stand gekomen?

Werkgroep GroeneKerk pg Dalfsen

Enkele jaren geleden is er in Dalfsen een werkgroep GroeneKerk in het leven geroepen. Die bestaat uit een predikant en vier gemeenteleden. De rode draad van deze werkgroep is de vraag: Hoe kunnen we onze kerkgemeenschap aanzetten tot duurzaamheid? “Het verkleinen van onze ecologische voetafdruk, en de aarde die ons gegeven is op een goede manier achterlaten”, zegt Mans. Dat resulteerde in concrete stappen als het vervangen van ruim honderd lampen in de kroonluchters door led lampen, het terugdringen van het papiergebruik als het ook digitaal kan, de aanschaf van meer dan honderd zonnepanelen op het dak van kerkelijk zalencentrum de Overkant en het schenken van koffie van Fair Trade in kartonnen bekers. In Oudleusen heeft de kerk het hemelwater afgekoppeld van het riool.
De werkgroep maakt gebruik van de mogelijkheden van de landelijke site groenekerken.nl. Hier staan allerlei initiatieven die plaatselijk protestantse gemeenten hebben ondernomen in het kader van verduurzaming. Zo is het idee van een voedselbos ontstaan.

De stoute schoenen aangetrokken

In Nieuwleusen is al een sociale tuin voor de voedselbank. Wij dachten: laten wij eens kijken of zoiets ook in Dalfsen kan èn hier een voedselbos realiseren. In november 2020 plaatsten we een oproep in de Marskramer en in het kerkblad Kerk op Weg met de vraag wie er een stuk grond beschikbaar heeft voor dit project.  Vrij snel na publicatie belt Teun Voortman en biedt een stuk grond aan. Teun kent het begrip sociale moestuin. Zo komt de haalbaarheid van dit plan weer een stapje dichterbij.

De Bese

De locatie is goed, maar de afstand naar het dorp (7 km) is wel wat groot. En om mensen in de auto naar de moestuin te laten rijden is niet echt ‘groen’. Het plan om hier een sociale moestuin te realiseren komt daarom te vervallen. Inmiddels heeft de werkgroep GroeneKerk een sociale moestuin bij natuurboerderij Lindehoeve gerealiseerd. Het oogsten daar gaat dit jaar wel lukken. Maar het idee van een voedselbos is wel haalbaar op het land van de familie Voortman. Teun bewerkt de grond en maakt een keuze voor de aankoop van de fruitbomen. Door de coronaperikelen hebben de telers in de buurt geen fruitbomen meer op voorraad en worden de fruitbomen uit Drenthe gehaald.

Plantdag

In het voorjaar van 2021 plantte de werkgroep GroeneKerk een walnootboom, twee appelbomen, twee stoofpeerbomen, vier perenbomen en twee pruimenbomen. Later werden er bloemen gezaaid en een bijenmengsel om de insecten voor de bestuiving te trekken. Dit jaar zal er in het voedselbos nog niet geoogst worden. In de toekomst denkt de werkgroep om de geoogste producten te leveren aan mensen met een minimum inkomen.

 

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel via Whatsapp