Windmolenfeest uitgesteld

Het bestuur van de bewonerscoöperatie Nieuwleusen Synergie heeft besloten het feest dat werd voorbereid rond de overdracht van de twee windmolens op zaterdag 18 september te annuleren. De organisatie vindt dat de van kracht zijnde coronaregels teveel beperkingen met zich meebrengen om er een echt feest van te kunnen maken.

De werkgroep Communicatie van Nieuwleusen Synergie was al ver gevorderd met de organisatie van het feest, dat zou plaatsvinden in kulturhus De Spil. Het programma voorzag onder meer in een officiële overdracht van de twee gebouwde windturbines aan de coöperatie, en aansluitend een feestprogramma waaraan zou worden meegewerkt door lokale verenigingen, waarbij ook alle inwoners welkom zouden zijn.

foto: Rieks Voslamber
foto windmolen: William van der Veen

 

“We waren optimistisch over de mogelijkheden, temeer daar er de laatste weken een verruiming van de coronamaatregelen in het verschiet lag”, aldus woordvoerder Rieks Voslamber. “Maar uiteindelijk zien we toch teveel drempels. Zo kunnen de geplande buitenactiviteiten rond De Spil niet doorgaan, omdat het niet mogelijk is om hiervoor een afgesloten terrein te realiseren. Ook is er vanwege de coronamaatregelen een maximum van 750 personen welkom in De Spil, wat alleen te controleren is door bezoekers zich vooraf te laten aanmelden. Bovendien zou iedere bezoeker via de corona-app moeten aantonen dat men gevaccineerd of recentelijk negatief getest is op corona. We vrezen dat vooral dat laatste de mensen kan weerhouden.

“We willen van de overdracht echt een feest maken voor heel Nieuwleusen, en dat lijkt ons op deze manier niet mogelijk.”

Nieuwleusen Synergie wil het feest rond de overdracht nu verplaatsen naar een later tijdstip, vermoedelijk komend voorjaar. Wel komt de organisatie de belofte na die naar het lokale verenigingsleven is gedaan. Zo komt de geplande krant waarin lokale verenigingen gratis advertentieruimte krijgen, wel uit, zij het wellicht iets later en in een iets andere vorm (mogelijk als bijlage bij de Dalfser Marskramer). Ook de tien cheques van elk duizend euro, die de coöperatie in het vooruitzicht heeft gesteld voor lokale initiatieven die aansluiten bij de eigen doelstellingen, worden uitgereikt. Verenigingen en goede doelen die het geld gaan inzetten ten behoeve van de gemeenschap in Nieuwleusen kunnen zich nog steeds aanmelden op de website van Nieuwleusen Synergie via “Aanvraag bijdrage Synergiefonds”. Er wordt pas in een later stadium bepaald waar, wanneer en door wie de cheques worden uitgereikt. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat deze cheques tijdens het feest van 18 september zouden worden uitgereikt. Over de geplande wedstrijden op de scholen neemt de werkgroep later een besluit.

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel via Whatsapp