Duurzaam Hoonhorst

Over Duurzaam Hoonhorst

Denk breed, handel concreet is ons motto.

Vanuit Duurzaam Hoonhorst werken we samen aan een ecologisch, economisch en sociaal Hoonhorst van morgen. Dat doen we op basis van de vier pijlers Groen, Gezond, Gemeenschappelijk én Gezellig.

Organisatie

Wat vooraf ging:  2009 – 2019

In 2009, tijdens het sproeifeest van Hoonhorst, bespraken 3 initiatiefnemers Evert-Jan Hof, Antje Kingma en Timo Veen hun ideeën over een zelfvoorzienend Hoonhorst. Aanleiding waren verschillende gebouwen die om snelle en ingrijpende renovatie of herbouw vroegen. Maar ook de wens om voorzieningen te treffen – waarbij bewoners  van 0 tot 100  goed, gezond, gemeenschappelijk en gezellig in hun dorp kunnen wonen – stond op het verlanglijstje.

De initiatiefnemers stelden een bitbook op met de ideeën, dienden dit in bij de Provincie Overijssel die Hoonhorst in 2010 uitriep tot Hét Duurzaam dorp van Overijssel. De combinatie van 17 duurzame projecten van de initiatiefgroep Duurzaam Hoonhorst 2050 heeft Hoonhorst deze eretitel en een cheque van 1,5 miljoen van de Provincie Overijssel opgeleverd. En ons dorp had ook nog eens de meeste stemmen van het publiek! Om al deze projecten ook in het maatschappelijk verkeer te kunnen verwezenlijken werd Stichting Duurzaam Hoonhorst 2050 opgericht op 24 september 2010.

Het bestuur van het eerste uur bestond uit: de 3 initiatiefnemers, Marinus Zwerink en Jannet Kroes.

Met veel enthousiasme van inwoners, bedrijven, organisaties en andere betrokkenen zijn al heel veel projecten gerealiseerd. Van een nieuw Kulturhus, Dorpshoutkachel, verduurzaming school, kerk en de bouw van een dorpshuiskamer tot een dorpsauto, -dorpsaanhangwagen en duofiets te gebruiken door alle inwoners.

Dit filmpje laat zien wat er zoal bereikt is in het 1e decennium van  Duurzaam Hoonhorst https://www.youtube.com/watch?v=TlBQLlr3xLY

2020 en daarna: Duurzaam Hoonhorst 2.0

Inmiddels is Hoonhorst in een nieuwe fase beland. Nieuwe uitdagingen vragen de aandacht, zoals het klimaatakkoord. Welke impact heeft dat voor Hoonhorst. Wat kunnen we concreet als inwoner doen, zodat het past in ons leven, ons gezin, ons huis, onze portemonnee? Waar beginnen we? Duurzaam Hoonhorst geeft informatie, denkt mee, brengt praktijkervaringen bij elkaar en ondersteunt waar dat mogelijk is.

Ook andere initiatieven hebben de aandacht: biodiversiteit, schoolmoestuin, composteren, energie opwekken en besparen met zonnepanelen en/of windmolens.

De bestuursleden die deze volgende fase hebben ingeluid, zijn: Anthony Voets (voorzitter), Cees Veldwijk (penningmeester), Antje Kingma (secretaris) en Jannet Kroes. De functie van voorzitter is na het vertrek van Anthony enige tijd vacant geweest, maar sinds 2022 is Marcel Gommers voorzitter.
Timo Veen en Evert Jan Hof staan het bestuur terzijde in de Raad van Advies.

12,5 jarig jubileum inmiddels uitgebreid gevierd

In het voorjaar van 2023 is het 12,5 jarig jubileum gevierd met een feestje op het dorpsplein inclusief de opening van het wandelende bos en de uitgifte van de Jubileumuitgave.

In het najaar van 2023 hebben Antje Kingma en Jannet Kroes na 13 jaar afscheid genomen van het bestuur en is Harmen Kramer toegetreden. Hij zal het secretariaat gaan voeren.

Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel via Whatsapp