Dit is Nieuwleusen Synergie

Enkele tientallen vrijwilligers zetten zich wekelijks via de coöperatie Nieuwleusen Synergie in voor de gemeenschap in Nieuwleusen. Dit vrijwilligerswerk varieert van medewerk(st) in de kringloopwinkel, helpende handen in het klusteam, de sociale moestuin, als zaterdagochtend- of als feesthulp. En ook zijn vrijwilligers actief in de Haal- en brengservice, het informatiepunt in de winkel, duurzaam energiegebruik en het stimuleren van biodiversiteit in onze omgeving of in de taakgroep communicatie. En onlangs konden vrijwilligers van onze coöperatie melden dat de financiering voor twee windmolens in het buitengebied van Nieuwleusen rond is. Hun inspanningen maken de bouw mogelijk van twee windmolens die samen elektriciteit leveren voor ruim 8.000 huishoudens. Alle verschillende werkzaamheden worden gecoördineerd in zogenaamde taakgroepen. De activiteiten zijn per taakgroep beschreven in een flyer.

Ook lid en/of vrijwilliger worden ?

Alleen als wij het samen doen, zijn de doelstellingen van Nieuwleusen Synergie te realiseren. Samen sta je immers sterk en samen kunnen voordelen behaald worden. Alle opbrengsten hiervan komen ten goede van inwoners van Nieuwleusen. Nieuwleusen telt op dit moment ca. 200 leden. Zo’n 800 inwoners hebben zich geabonneerd op de nieuwsbrief die periodiek verschijnt.

Voorbeeld van een goede bestemming voor de inkomsten van de coöperatie

Al het geld dat wordt  verdiend met de diverse activiteiten van Nieuwleusen Synergie gaat weer terug naar de gemeenschap. In voorgaande jaren hebben we schenkingen gedaan aan o.a. Philadelphia Zorg, museum Palthehof, de gezamenlijke diaconieën en De Hulstkampen.

Onlangs werd er een bedrag van € 1.000,- geschonken aan ouderensoos De Olmen, als algemene bijdrage voor de activiteiten voor ouderen. Hiermee kan De Olmen in elk geval tot het einde van het jaar doorgaan met de gebruikelijke activiteiten die zij aanbiedt aan ouderen. De Olmen had een aanvraag ingediend om de begroting van de activiteiten voor dit jaar sluitend te krijgen. Er is inmiddels ook een oplossing gevonden voor de komende jaren, waardoor De Olmen kan blijven functioneren als belangrijk ontmoetingspunt voor ouderen. We zijn blij dat we als Nieuwleusen Synergie hebben kunnen zorgen voor de overbrugging zodat de continuïteit werd geregeld.

Bestuur Coöperatie

Het bestuur van de Coöperatie Nieuwleusen Synergie bestaat uit:​

Rob Vogelzang vicevoorzitter
Harry Kok penningmeester
Rieks Voslamber  secretaris
Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel via Whatsapp